الکترولیز روشی است که موهای را به صورت دائم از بین میبرد.الکترولیز با جاگذاری یک سوزن فلزی درون فولیکول مو، سلول فعال را در ریشه مو تخریب میکند.

.در اینجا فرض میکنیم که فولیکول مو مانند یک فرورفتگی لوله مانند به درون پوست است که مو در درون آن رشد میکند.در قاعده فولیکول سلول های فعال ریشه مو قرار دارند که مسئول رشد آن هستند بنابراین برای تخریب این سلول های فعال،سوزن ظریفی از طریق دهانه فولیکول در پوست وارد می شود تا نوک آن به قاعده فولیکول برسد.در این مرحله یک جریان الکتریکی در سوزن برقرار میکنیم تا این سلول های فعال را در ریشه مو تخریب کند.مو در ناحیه ریشه تخریب شده و سپس می توان آن را به راحتی با یک موچین ظریف بیرون کشید.
مزیت بزرگ این روش به خاطر این است که فولیکول درمان شده به طور موثر به وسیله سوزن الکتریکی، قادر به ایجاد موی جدید نیست.چون سلول های فعال ریشه مو  از بین رفته است.نکته ی دیگری که اهمیت دارد لیزر موهای سفید را ازبین نمیبرد پس بهترین راه برای از بین بردن موی سفید الکترولیز میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما به دیگران نمایش داده نمیشود*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!