لنزهاي تماسي از پليمرهاي پلاستیكي متفاوتي ساخته شده اند.. این مواد از نظر نفوذپذیري به اكسیژن، محتواي آب لنزهاي نرم: 20 تا 70 % و لنزهاي سخت 2%، كیفیت سطح، جذب نورفرابنفش و ساختار متفاوت میباشند.

لنزهاي تماسي را میتوان از نظر كاربرد به چهار دسته تقسیم بندي نمود:

 

1. اصلاح عیوب انكساري

2. پانسمان سطح چشم

3. اصلاح ظاهر چشم

4. لنزهاي تماسي رنگی بدون شماره به قصد زیبایی


همچنین ميتوان آنها را براساس ساختار، ماده سازنده، محتواي آب، اكسیژن رسانی ، زمان مصرف، طول مدت مصرف و نوع اصلاح نیز تقسیم بندي کرد.

اغلب لنزهاي تماسي روي قرنیه قرار ميگیرند. اما نوع خاصي از لنزها هستند كه قسمتي از اسكلرا را نیز میپوشانند

ماده سازنده لنزهای تماسی

لنزهاي تماسي از پليمرهاي پلاستیكي متفاوتي ساخته ميشوند. این مواد از نظر نفوذپذیري به اكسیژن، محتواي آب لنزهاي نرم: 20 تا 70 % و لنزهاي سخت 2%، كیفیت سطح، جذب نور
فرابنفش و ساختار متفاوت میباشند.

دیگر ساختاري براي لنزهاي تماسي محتواي آب است. هر چه محتواي آب لنز بیشتر باشد- به شرط كافي بودن اشك چشم- لنز بهتر تحمل مي شود. لنزهاي پانسماني كه برای درمان ورم قرنیه استفاده می شوند، داراي محتواي آب بیشتري هستند.

اكسيژن رسانی لنز تماسی

سلامت قرنیه وابسته به رسیدن و جذب میزان مناسب اكسیژن است و با قابلیت نفوذپذیري بالاي لنز به اكسیژن، فیزیولوژي قرنیه نیز ثابت می ماند. بسته به نوع لنز تماسی، اكسیژن یا به طور مستقیم از طریق لنز تماسي  نرم و یا به طور غیر مستقیم از طریق جریان اشك بوسیله ی لنزهاي تماسي سخت به قرنیه میرسد.
شاخص میزان نفوذپذیري اكسیژن در لنز Dk نامیده می شود. انتشارDk/t اكسیژن به قرنیه با افزایش ضخامت لنز كاهش می یابد. ضریب از تقسیم میزان نفوذپذیري به اكسیژن بر ضخامت لنز بدست می اید.این شاخص جهت مقایسه ي لنزها مورد استفاده قرار می گیرد و میزان آن بین 15 تا بیش از 160 متغیر است. پلیمرهای جدید مورد استفاده بالاتر از 35 – كه جهت Dk/t در هر دو نوع لنزهای سخت و نرم دارای حفظ سلامت قرنیه در ساعات بیداری لازم است – و حتی بیش از 85– كه برای حفظ سلامت قرنیه در زمان خواب لازم است – می باشند.توجه به این شاخص در تعیین نحوه مصرف لنز تماسی بسیار مهم است و تنها لنزهای با نفوذپذیری بسیار بالا به اكسیژن، اجازه استفاده در شب را دارا هستند آن هم با صلاح دید چشم پزشك و در شرایط خاص.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما به دیگران نمایش داده نمیشود*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!