این وسیله دربیهوشی و مراقبت های ویژه کاربرد زیادی دارد.و در بخش های جراحی و اتاق عمل استفاده میشود.

کاپنوگراف:

کاپنوگراف یک روش مانیتورینگ بیهوشی میباشد که با استفاده ازآن فشار نسبی کربن دی اکسید در هوای بازدمی بیمار سنجیده میشود.

در هنگام بیهوشی سطح هوشیاری و همچنین تنفس بیمار از اهمیت زیادی برخوردار است.

اکسیژن مورد استفاده بدن در زمان بیهوشی به وسیله کاپنومتری مشخص میشود.این وسیله میزان کربن دی اکسید در هوای بازدمی را به شکل یک نمودار برحسب میلیمترجیوه و زمان نشان میدهد.

این وسیله به وسیله پرتوهای فروسرخ غلظت گاز کربن دی اکسید را اندازه گیری میکند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما به دیگران نمایش داده نمیشود*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!