نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)

سر سوزن G۲۵-۲۵mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۵ با طول ۲۵ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزنG۲۲-۳۲mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۲ با طول ۳۲ میلی متر محصول کشور ایران 

سرسوزن G۳۰-۱۳mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۰ با طول۱۳ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

سرسوزن G۳۰-۴mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۰ با طول ۴ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس 

سرسوزن G۲۹-۱۳mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۹ با طول ۱۳ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

سرسوزن G۲۱-۳۸mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۱ با طول ۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۱۸-۳۸mm

۳۶,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۱۸ با طول۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۱۶-۳۸mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۱۶ با طول ۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۲۷-۱۳mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۷ با طول ۱۳ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۳۱-۴mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۱ با طول ۴ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

سرسوزن G۲۷-۶mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۷ با طول ۶ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۲۷-۴mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۷ با طول ۴ میلی متر محصول کشور ایران

نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)