نمایش محصولات از شماره ۱ تا 7 (از ۷ محصول)

میکرو کانولا G۲۱-۷۰mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۲۱ و طول ۵۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

میکروکانولاG۲۷-۵۰mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۲۷ و طول ۵۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

میکرو کانولا G۲۳-۵۰mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۲۳ و طول ۵۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

میکروکانولا G۱۸-۷۰mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۱۸ و طول ۷۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

-۲۱%
میکروکانولا G25-50mm

میکروکانولا G۲۵-۵۰mm

۱۹,۹۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۲۵ و طول ۵۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

میکروکانولا G۳۰-۲۵mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۳۰ و طول ۲۵ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

میکروکانولا G۲۲-۵۰mm

۲۵,۰۰۰ تومان

کانولا گیج ۲۲ و طول ۵۰ میلی متر برای وارد کردن فیلرها وسایر مواد قابل تزریق به پوست است و احتمال کبودی و خونریزی را کاهش می دهد .

نمایش محصولات از شماره ۱ تا 7 (از ۷ محصول)