نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)
-۹%
لنز رنگی قهوه ای طلایی queen lamar لنز رنگی قهوه ای طلایی queen lamar

لنز رنگی قهوه ای طلایی queen lamar

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ قهوه ای طلایی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی خاکستری عسلی queen hazel gray لنز رنگی خاکستری عسلی queen hazel gray

لنز رنگی خاکستری عسلی queen hazel gray

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ خاکستری عسلی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی سبز آبی queen tropicana لنز رنگی سبز آبی queen tropicana

لنز رنگی سبز آبی queen tropicana

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ سبز آبی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی سبز عسلی queen teamo لنز رنگی سبز عسلی queen teamo

لنز رنگی سبز عسلی queen teamo

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ سبز عسلی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی خاکستری سبز عسلی queen gray green لنز رنگی خاکستری سبز عسلی queen gray green

لنز رنگی خاکستری سبز عسلی queen gray green

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ خاکستری سبز عسلی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی کریستالی یخی queen rimas لنز رنگی کریستالی یخی queen rimas

لنز رنگی کریستالی یخی queen rimas

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ کریستالی یخی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی آبی روشن با دور مشکلی queen ocean لنز رنگی آبی روشن با دور مشکلی queen ocean

لنز رنگی آبی روشن با دور مشکلی queen ocean

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگی آبی روشن با دور مشکی با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

-۹%
لنز رنگی عسلی روشن  queen gato لنز رنگی عسلی روشن  queen gato

لنز رنگی عسلی روشن queen gato

۳۴۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ عسلی روشن با قطر ۱۴/۸ و انحنای لنز ۸/۸ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

لنز رنگی
لنز polyvue pearl

لنز polyvue pearl

۲۵۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ یخی با اکسیژن رسانی بالایی که دارد و همچنین با سایز ۱۴/۵ وانحنای لنز ۸/۶ برای تمامی افراد مناسب است .

لنز رنگی
لنز polyvue ocean gray

لنز polyvue ocean gray

۲۵۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ طوسی گرافیتی با قطر ۱۴/۵ و انحنای ۸/۶ با اکسیژن رسانی بالا مناسب برای تمامی افراد می باشد

لنز رنگی
لنز polyvue marine

لنز polyvue marine

۲۵۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ سبز آبی با قطر ۱۴/۵ و انحنای لنز ۸/۶ و همچنین اکسیژن رسانی بالای خود برای تمامی افراد مناسب می باشد .

لنز رنگی
لنز polyvue ivory

لنز polyvue ivory

۲۵۰,۰۰۰ تومان

لنز رنگ طوسی روشن با تن عسلی با قطر ۱۴/۵ و انحنای لنز ۸/۶ و در ضمن با اکسیژن رسانی بالایی که دارد برای تمامی افراد مناسب است .

نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)