نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)
میکرونیدلینگ
سرسوزن G32-13mm

سرسوزن G۳۲-۱۳mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۲ با طول ۱۳ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

میکرونیدلینگ
سرسوزن G31-13mm

سرسوزن G۳۱-۱۳mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۱ با طول ۱۳ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

میکرونیدلینگ
سرسوزن G23-32mm

سرسوزن G۲۳-۳۲mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۳ با طول۳۲ میلی متر محصول کشور ایران

سرسوزن G۲۰-۳۸mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۰ با طول۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G31-4mm

سرسوزن G۳۱-۴mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۳۱ با طول ۴ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

میکرونیدلینگ
سرسوزن G22-32mm

سرسوزن G۲۲-۳۲mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۲ با طول ۳۲ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G27-4mm

سرسوزن G۲۷-۴mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۷ با طول ۴ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G27-6mm

سرسوزن G۲۷-۶mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۷ با طول ۶ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G16-38mm

سرسوزن G۱۶-۳۸mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۱۶ با طول ۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G18-38mm

سرسوزن G۱۸-۳۸mm

۳۶,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۱۸ با طول۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G21-38mm

سرسوزن G۲۱-۳۸mm

۳۵,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۱ با طول ۳۸ میلی متر محصول کشور ایران

میکرونیدلینگ
سرسوزن G29-13mm

سرسوزن G۲۹-۱۳mm

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن گیج ۲۹ با طول ۱۳ میلی متر محصول کشور ایران قابل استفاده برای مزوتراپی و تزریق بوتاکس

نمایش محصولات از شماره ۱ تا 12 (از ۱۶ محصول)