تخت بستری مکانیکی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری مکانیکی اکونومی

اتمام موجودی
تخت بستری برقی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری برقی اکونومی

اتمام موجودی
تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی

90,000,000 ریال
هندپیس رنه 107
موتور های برداشت مو

هندپیس رنه 107

اتمام موجودی
صندلی خونگیری مکانیکی
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

صندلی خونگیری مکانیکی

اتمام موجودی
اتوکلاو 75لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 75لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 60لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 60لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 30لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 30لیتری کلاس B

اتمام موجودی