رابط شکمی
انواع کانکتور

رابط شکمی

15,000,000 ریال
کانولا IV fine G22x50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا IV fine G22x50mm

260,000 ریال
کانولا IV fine G23x70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا IV fine G23x70mm

260,000 ریال