کیت PRP استاندارد کیت NPRP کیت PRP استاندارد کیت NPRP
متعلقات تجهیزات کاشت مو

کیت PRP استاندارد کیت NPRP

5,500,000 ریال
دسته تیغ دوسر GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ دوسر GNW

1,950,000 ریال
پنس سرکج گرد GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج گرد GNW

4,650,000 ریال
کانولا G27*50 mm کانولا G27*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G27*50 mm

119,000 ریال
کانولا G25*50 mm کانولا G25*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G25*50 mm

119,000 ریال
کانولا G23*70 mm کانولا G23*70 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G23*70 mm

119,000 ریال
کانولا G23*50 mm کانولا G23*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G23*50 mm

119,000 ریال
کانولا G22*70 mm کانولا G22*70 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G22*70 mm

119,000 ریال
کانولا G22*50 mm کانولا G22*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G22*50 mm

119,000 ریال
کانولا G21*50 mm کانولا G21*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G21*50 mm

119,000 ریال
کانولا G21*70 mm کانولا G21*70 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G21*70 mm

اتمام موجودی
کانولا G18*70 mm کانولا G18*70 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G18*70 mm

119,000 ریال
کانولا G18*110 mm کانولا G18*110 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G18*110 mm

119,000 ریال
پنس سرکج اشترز پنس سرکج اشترز
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج اشترز

اتمام موجودی
کانولا time machine G23*70mm کانولا time machine G23*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا time machine G23*70mm

اتمام موجودی