گان بیمار
وسایل مصرفی جانبی

گان بیمار

150,000 ریال
کیت PRP استاندارد کیت NPRP کیت PRP استاندارد کیت NPRP
متعلقات تجهیزات کاشت مو

کیت PRP استاندارد کیت NPRP

5,500,000 ریال
ترالی شیشه ای H9
انواع ترالی

ترالی شیشه ای H9

96,500,000 89,745,000 ریال
دسته تیغ دوسر GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ دوسر GNW

1,950,000 ریال
پنس سرکج گرد GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج گرد GNW

4,650,000 ریال
کانولا G27*50 mm کانولا G27*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G27*50 mm

119,000 ریال
کانولا G25*50 mm کانولا G25*50 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G25*50 mm

119,000 ریال
کانولا G23*70 mm کانولا G23*70 mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا G23*70 mm

119,000 ریال