کانولا mana fam G25*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G25*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G23*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G23*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G22*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G22*70mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G22*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G22*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G21*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G21*70mm

130,000 ریال
تخت اصلاح دامپزشکی
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت اصلاح دامپزشکی

210,000,000 ریال
آیس پک 270 گرمی
وسایل مصرفی جانبی

آیس پک 270 گرمی

257,000 ریال
اتوسکوپ اتوسکوپ
ابزار جراحی

اتوسکوپ

17,680,000 ریال
پنس سرکج بدون شیار RT پنس سرکج بدون شیار RT
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج بدون شیار RT

1,980,000 ریال
پنس سرصاف بدون شیار RT پنس سرصاف بدون شیار RT
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف بدون شیار RT

1,980,000 ریال