میکرواسکنر پوستی 1000x میکرواسکنر پوستی 1000x
میکرواسکنر پوستی

میکرواسکنر پوستی 1000x

اتمام موجودی
هدلوپ 3/5X برند lupa برزیلی
انواع عینک شیلد و ذره بین دار

هدلوپ 3/5X برند lupa برزیلی

اتمام موجودی
مزوگان
مزوگان

مزوگان

اتمام موجودی
دستگاه هیدروفرمینگ پویان تجهیز دستگاه هیدروفرمینگ پویان تجهیز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

دستگاه هیدروفرمینگ پویان تجهیز

اتمام موجودی
دستگاه رنه مدل 119 دستگاه رنه مدل 119
موتور های برداشت مو

دستگاه رنه مدل 119

54,500,000 ریال
روکش سونوگرافی
دستگاه های سنوگرافی، سونوکید

روکش سونوگرافی

اتمام موجودی