روغن هندپیس Luber Oil روغن هندپیس Luber Oil
متعلقات تجهیزات کاشت مو

روغن هندپیس Luber Oil

450,000 ریال
تک پله
متعلقات تجهیزات کاشت مو

تک پله

2,600,000 ریال
خط کش استیل HairLine
متعلقات تجهیزات کاشت مو

خط کش استیل HairLine

2,500,000 ریال
دو پله
متعلقات تجهیزات کاشت مو

دو پله

3,900,000 ریال
روغن هندپیس Denronic
متعلقات تجهیزات کاشت مو

روغن هندپیس Denronic

1,900,000 ریال
کیت LPRP کیت LPRP
متعلقات تجهیزات کاشت مو

کیت LPRP

3,500,000 ریال
زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه

17,360,000 ریال