تخت جراحی دامپزشکی D4.V
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت جراحی دامپزشکی D4.V

330,000,000 ریال
علیگیتور علیگیتور
ابزار جراحی

علیگیتور

3,000,000 ریال
گالیپر
ابزار جراحی

گالیپر

3,500,000 ریال
سوزنگیر TC
ابزار جراحی

سوزنگیر TC

3,500,000 ریال
سوزنگیر فنری
ابزار جراحی

سوزنگیر فنری

اتمام موجودی
پنس بی
ابزار جراحی

پنس بی

450,000 ریال