پنس هلال بدون شیار GNW پنس هلال بدون شیار GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال بدون شیار GNW

1,550,000 ریال
پنس سرکج بدون شیار GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج بدون شیار GNW

1,550,000 ریال
پنس سرصاف بدون شیار GNW پنس سرصاف بدون شیار GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف بدون شیار GNW

1,550,000 ریال
پنس سرصاف شیاردار GNW پنس سرصاف شیاردار GNW
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف شیاردار GNW

1,550,000 ریال
تخت اصلاح دامپزشکی
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت اصلاح دامپزشکی

280,000,000 ریال
کورت سایز 2
ابزارات جراحی دام

کورت سایز 2

1,200,000 ریال
تخت جراحی دامپزشکی D4.V
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت جراحی دامپزشکی D4.V

375,000,000 ریال
اسپاچول اسپاچول
ابزار جراحی

اسپاچول

اتمام موجودی