تخت اصلاح دامپزشکی
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت اصلاح دامپزشکی

210,000,000 ریال
کورت سایز 2
ابزارات جراحی دام

کورت سایز 2

1,200,000 ریال
تخت جراحی دامپزشکی D4.V
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت جراحی دامپزشکی D4.V

270,000,000 ریال
رسپ
ابزار جراحی

رسپ

16,000,000 ریال