شان پرفره 50*50
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان پرفره 50*50

650,000 ریال
دراشیت 60*90بهارپد
وسایل مصرفی جانبی

دراشیت 60*90بهارپد

53,800 ریال
شان غیراستریل 100*100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان غیراستریل 100*100

49,500 ریال
شان دائمی 1*1
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان دائمی 1*1

اتمام موجودی
ملحفه عرض80-36متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض80-36متری

700,000 ریال
ملحفه عرض60 -36متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض60 -36متری

580,000 ریال
ملحفه عرض80-20متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض80-20متری

295,000 ریال
ملحفه عرض60 -20متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض60 -20متری

اتمام موجودی
دراشیت goldel
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

دراشیت goldel

53,500 ریال
شان استریل 50*50
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان استریل 50*50

50,000 ریال
ملحفه برش خورده
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه برش خورده

0 ریال
شان استریل 100*100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان استریل 100*100

اتمام موجودی