ملحفه دورکش سفید
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه دورکش سفید

44,000 ریال
شان پرفره 50*50
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان پرفره 50*50

650,000 ریال
شان غیراستریل 100*100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان غیراستریل 100*100

49,500 ریال
شان دائمی 1*1
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان دائمی 1*1

900,000 ریال
ملحفه عرض60 -20متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض60 -20متری

120,500 ریال
شان استریل 100*100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان استریل 100*100

75,000 ریال
شان استریل 50*50
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان استریل 50*50

50,000 ریال
ملحفه برش خورده
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه برش خورده

0 ریال
ملحفه دورکش آبی
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه دورکش آبی

اتمام موجودی