رول اتوکلاو 25mm*200
تجهیزات استریلیزاسیون

رول اتوکلاو 25mm*200

اتمام موجودی
پاراوان
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

پاراوان

8,680,000 ریال