رو بالشتی آبی
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

رو بالشتی آبی

اتمام موجودی
رو بالشتی سفید
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

رو بالشتی سفید

29,000 ریال
ملحفه دورکش سفید 120
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه دورکش سفید 120

75,000 ریال
گاز غیر استریل
گاز استریل و غیر استریل

گاز غیر استریل

اتمام موجودی
کانولا time machine G23*70mm کانولا time machine G23*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا time machine G23*70mm

اتمام موجودی
ملحفه دورکش سفید
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه دورکش سفید

59,500 ریال
کانولا mana fam G27*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G27*50mm

اتمام موجودی
کانولا mana fam G25*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G25*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G22*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G22*70mm

اتمام موجودی