ملحفه دورکش سفید
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه دورکش سفید

44,000 ریال
اطفال airway
وسایل مصرفی جانبی

اطفال airway

90,000 ریال
کانولا mana fam G27*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G27*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G22*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G22*70mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G22*50mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G22*50mm

130,000 ریال
کانولا mana fam G21*70mm
کانولا یکبار مصرف

کانولا mana fam G21*70mm

130,000 ریال
آیس پک 270 گرمی
وسایل مصرفی جانبی

آیس پک 270 گرمی

257,000 ریال
آبسلانگ آذر
وسایل مصرفی جانبی

آبسلانگ آذر

200,000 ریال