نایف 10 nokast
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 10 nokast

1,200,000 ریال
گاز استریل جهان درمان
گاز استریل و غیر استریل

گاز استریل جهان درمان

5,500 ریال
چسب زخم پنبه ریز
وسایل مصرفی جانبی

چسب زخم پنبه ریز

80,000 ریال
نایف 11 ریبل
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 11 ریبل

1,900,000 ریال
شان غیر استریل 100x100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان غیر استریل 100x100

49,500 ریال