آیس پک 270 گرمی
وسایل مصرفی جانبی

آیس پک 270 گرمی

257,000 ریال
اتوسکوپ اتوسکوپ
ابزار جراحی

اتوسکوپ

16,000,000 ریال
آبسلانگ آذر
وسایل مصرفی جانبی

آبسلانگ آذر

200,000 ریال
پن لایت
ابزار جراحی

پن لایت

1,990,000 ریال
کورت سایز 2
ابزارات جراحی دام

کورت سایز 2

1,200,000 ریال