نایف 10 nokast
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 10 nokast

1,200,000 ریال
گاز استریل جهان درمان
گاز استریل و غیر استریل

گاز استریل جهان درمان

5,500 ریال
چسب زخم پنبه ریز
وسایل مصرفی جانبی

چسب زخم پنبه ریز

80,000 ریال