اتوکلاو 55لیتری ایستاده
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 55لیتری ایستاده

250,000,000 ریال
آبسلانگ معمولی
وسایل مصرفی جانبی

آبسلانگ معمولی

اتمام موجودی
آیس 550گرمی 2*15*20
وسایل مصرفی جانبی

آیس 550گرمی 2*15*20

اتمام موجودی
آیس 350گرمی 3*9*16
وسایل مصرفی جانبی

آیس 350گرمی 3*9*16

148,000 ریال