تخت جنرال اتاق عمل
تخت جنرال اتاق عمل

تخت جنرال اتاق عمل

اتمام موجودی
تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2
تخت و یونیت ژنیکولوژی

تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2

299,000,000 ریال
تابوره ST5 تابوره ST5
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST5

اتمام موجودی
تابوره ST1 تابوره ST1
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST1

27,828,000 ریال