تخت بستری برقی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری برقی

162,000,000 ریال
دو پله
متعلقات تجهیزات کاشت مو

دو پله

3,900,000 ریال
پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

3,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

26,500,000 ریال
اتوکلاو ایستاده 75لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 75لیتری

245,000,000 ریال