ویبراتور طلایی انرژی بیوتی
دستگاه درما اف و ویبراتور

ویبراتور طلایی انرژی بیوتی

2,500,000 ریال
قلم دستگاه الکترولیز
دستگاه الکترولیز و آر اف

قلم دستگاه الکترولیز

4,500,000 ریال
پرپ شیشه ای جوش
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پرپ شیشه ای جوش

5,000,000 ریال
پروپ گوی و سکه هیدرودرمی پروپ گوی و سکه هیدرودرمی
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ گوی و سکه هیدرودرمی

5,000,000 ریال
پروپ شیشه ای شانه ای
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ شیشه ای شانه ای

اتمام موجودی
پروپ شیشه ای های فرکانسی قارچی قرمز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ شیشه ای های فرکانسی قارچی قرمز

1,200,000 ریال
سری میکرودرم ترانسدار
دستگاه میکرودرم ابریژن

سری میکرودرم ترانسدار

اتمام موجودی
سری میکرودرم پودری
دستگاه میکرودرم ابریژن

سری میکرودرم پودری

50,000 ریال