دستگاه RF الکتروسرجی الکترولیز پویان تجهیز
دستگاه الکترولیز و آر اف

دستگاه RF الکتروسرجی الکترولیز پویان تجهیز

129,500,000 114,500,000 ریال
پدال کامبی 24
موتور های برداشت مو

پدال کامبی 24

اتمام موجودی
دسته تیغ پیچی 13cm دسته تیغ پیچی 13cm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ پیچی 13cm

اتمام موجودی
تابوره ST5 تابوره ST5
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST5

اتمام موجودی
تابوره ST1 تابوره ST1
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST1

27,828,000 ریال
میکرونیدلینگ MYM
دستگاه میکرو نیدلینگ

میکرونیدلینگ MYM

اتمام موجودی
کاتریج میکرونیدلینگ نانو
کاتریج میکرو نیدلینگ

کاتریج میکرونیدلینگ نانو

اتمام موجودی
کاتریج میکرونیدلینگ 42pin
کاتریج میکرو نیدلینگ

کاتریج میکرونیدلینگ 42pin

اتمام موجودی