ماسک حرارتی پویان تجهیز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

ماسک حرارتی پویان تجهیز

اتمام موجودی
جای پنبه استیل 0/5 لیتری
گالی پات رسیور پلیت

جای پنبه استیل 0/5 لیتری

اتمام موجودی
گالی پات کوچک خارجی
گالی پات رسیور پلیت

گالی پات کوچک خارجی

230,000 ریال
پانچ 2/5mmهندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ 2/5mmهندی پارامنت

اتمام موجودی
پانچ1/5mmهندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ1/5mmهندی پارامنت

0 ریال
تیغ برداشت طرح ترکی 1/1mm تیغ برداشت طرح ترکی 1/1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 1/1mm

950,000 ریال
پنس سرکج شیاردار  Germany Steel پنس سرکج شیاردار  Germany Steel
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج شیاردار Germany Steel

1,920,000 ریال
هندپیس sh30nآرایشی هندپیس sh30nآرایشی
موتور های برداشت مو

هندپیس sh30nآرایشی

اتمام موجودی