فشار سنجExiron Z-7

وضعیت: ناموجود
لطفا تماس بگیرید
افزودن به علاقمندی

فشارسنج

سنجش فشار خون در منزل برای افرادی که در معرض فشار خون هستند بسیار مهم و حیاتی است. برای این منظور می توان از انواع دستگاه فشار خون کمک گرفته و این فاکتور مهم در سلامتی را اندازه گیری کرد. فشار خون دارای یک مقدار ماکزیمم (فشار خون سیستولی) و یک مقدار مینیموم (فشار خون دیاستولی)می‌باشد که باید در هنگام تعیین و گزارش فشار خون هر دو مقدار مورد بررسی قرار گیرد.

انواع دستگاه فشار خون:

دستگاه فشار خون جیوه‌ای

این دستگاه یکی از مهمترین استاندارد اندازه‌گیری فشار خون می باشد.

احتمال صحیح کار نکردن این دستگاه خیلی پایین است ،اما با این وجود استفاده از فشارسنج جیوه‌ای رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می‌تواند محیط را آلوده نماید.

فشارسنج دیجیتال

بعد از دستگاه فشار خون جیوه ای، اولویت اول اندازه گیری فشارخون، استفاده از فشار سنج دیجیتال می باشد.

در موارد خیلی اندک دستگاه‌های دیجیتالی فشارخون را اشتباه محاسبه مینمایند.

این دستگاه خود به سه دسته تقسیم میگردد:

  • فشارسنج دیجیتالی بازویی
  • فشارسنج دیجیتالی مچی
  • فشار سنج دیجیتالی انگشتی

دستگاه های فشارسنج انگشتی، که اندازه گیری از طریق انگشت سبابه صورت میگیرد، اغلب نتایج نادرست ارائه میدهند.