پن لایت
ابزار جراحی

پن لایت

1,990,000 ریال
کورت سایز 2
ابزارات جراحی دام

کورت سایز 2

1,200,000 ریال
گالی پات کوچک خارجی
گالی پات رسیور پلیت

گالی پات کوچک خارجی

230,000 ریال