گالیپر
ابزار جراحی

گالیپر

3,500,000 ریال
سوزنگیر TC
ابزار جراحی

سوزنگیر TC

3,500,000 ریال
سوزنگیر فنری
ابزار جراحی

سوزنگیر فنری

اتمام موجودی
پنس بی
ابزار جراحی

پنس بی

450,000 ریال
شانگیر 8سانت
ابزار جراحی

شانگیر 8سانت

اتمام موجودی
ویبراتور طلایی انرژی بیوتی
دستگاه درما اف و ویبراتور

ویبراتور طلایی انرژی بیوتی

2,500,000 ریال
پرپ شیشه ای جوش
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پرپ شیشه ای جوش

5,000,000 ریال
پروپ گوی و سکه هیدرودرمی پروپ گوی و سکه هیدرودرمی
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ گوی و سکه هیدرودرمی

5,000,000 ریال
پروپ های فرکانسی
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ های فرکانسی

6,000,000 ریال
پروپ شیشه ای غبغب
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ شیشه ای غبغب

1,200,000 ریال
پروپ شیشه ای شانه ای
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

پروپ شیشه ای شانه ای

1,200,000 ریال