رابط نانوفت 1/5
انواع کانکتور

رابط نانوفت 1/5

اتمام موجودی
پنس سرصاف ماهی
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف ماهی

اتمام موجودی
درایور تکی کامبی 24 درایور تکی کامبی 24
موتور های برداشت مو

درایور تکی کامبی 24

اتمام موجودی
هندپیس رنه 107
موتور های برداشت مو

هندپیس رنه 107

اتمام موجودی
پنس هلال vs
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال vs

اتمام موجودی
پنس هلال tis
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال tis

اتمام موجودی
عینک لیزر
انواع عینک شیلد و ذره بین دار

عینک لیزر

اتمام موجودی
صندلی خونگیری مکانیکی
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

صندلی خونگیری مکانیکی

اتمام موجودی
صندلی برقی زیبایی، لیزر،پوست و مو RB2
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

صندلی برقی زیبایی، لیزر،پوست و مو RB2

اتمام موجودی