زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

زیرصورتی کاشت مو و ماساژ دو طبقه

17,360,000 ریال
دستگاه رنه مدل 503 دستگاه رنه مدل 503
دستگاه سوهان برقی

دستگاه رنه مدل 503

اتمام موجودی
پدال کامبی 24
موتور های برداشت مو

پدال کامبی 24

اتمام موجودی
دسته تیغ پیچی 13cm دسته تیغ پیچی 13cm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ پیچی 13cm

اتمام موجودی
تابوره ST5 تابوره ST5
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST5

اتمام موجودی
تابوره ST1 تابوره ST1
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST1

27,828,000 ریال
تبدیل پانچ مدل P101
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تبدیل پانچ مدل P101

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ متفرقه پنس سرکج سه سوراخ متفرقه
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ متفرقه

اتمام موجودی
دسته تیغ SP90 مدل 352 دسته تیغ SP90 مدل 352
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ SP90 مدل 352

اتمام موجودی
پنس هلال عاجدار شیاردار muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال عاجدار شیاردار muller

اتمام موجودی