تخت معاینه پایه تاشو B1
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه تاشو B1

12,300,000 ریال
تخت جنرال اتاق عمل ENT2
تخت جنرال اتاق عمل

تخت جنرال اتاق عمل ENT2

اتمام موجودی
تخت جنرال اتاق عمل ENT1
تخت جنرال اتاق عمل

تخت جنرال اتاق عمل ENT1

اتمام موجودی
دستکش لاتکس رویال مد M
وسایل مصرفی جانبی

دستکش لاتکس رویال مد M

اتمام موجودی
دستکش جراحی رویال مد 7
وسایل مصرفی جانبی

دستکش جراحی رویال مد 7

اتمام موجودی
تخت جنرال اتاق عمل
تخت جنرال اتاق عمل

تخت جنرال اتاق عمل

اتمام موجودی
تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2
تخت و یونیت ژنیکولوژی

تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2

299,000,000 ریال