الیگیتور الیگیتور
ابزار جراحی

الیگیتور

اتمام موجودی
گالیپر
ابزار جراحی

گالیپر

3,500,000 ریال
نگین هولدر
ابزار جراحی

نگین هولدر

اتمام موجودی
سوزنگیر TC
ابزار جراحی

سوزنگیر TC

3,500,000 ریال
سوزنگیر فنری
ابزار جراحی

سوزنگیر فنری

اتمام موجودی