ست بخیه
گالی پات رسیور پلیت

ست بخیه

4,850,000 ریال
گاز غیراستریل 400گرمی منزه طب
گاز استریل و غیر استریل

گاز غیراستریل 400گرمی منزه طب

اتمام موجودی
سرسوزن G31*4mm آوا
انواع سرسوزن

سرسوزن G31*4mm آوا

اتمام موجودی
پنس سرصاف venus پنس سرصاف venus
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف venus

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm

اتمام موجودی
دسته iris sp90 دسته iris sp90
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته iris sp90

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm

اتمام موجودی
رابط نانوفت 1.6
انواع کانکتور

رابط نانوفت 1.6

اتمام موجودی