اتوکلاو ایستاده 100لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 100لیتری

275,000,000 ریال
رول اتوکلاو 100mm*200m
وسایل مصرفی جانبی

رول اتوکلاو 100mm*200m

اتمام موجودی
پدالکلی پاکیار
وسایل مصرفی جانبی

پدالکلی پاکیار

اتمام موجودی
خط کش ابرو
ماژیک و خط کش استریل

خط کش ابرو

اتمام موجودی
آب مقطر 20 لیتری
وسایل مصرفی جانبی

آب مقطر 20 لیتری

اتمام موجودی