دستگاه ماراتون مدل K35- Sh30
موتور های برداشت مو

دستگاه ماراتون مدل K35- Sh30

اتمام موجودی
مزو رویتاکر Hair
کوکتل های مزوتراپی

مزو رویتاکر Hair

اتمام موجودی
مزو رویتاکر 532
کوکتل های مزوتراپی

مزو رویتاکر 532

اتمام موجودی
بیکس گاز استیل سایز کوچک
گالی پات رسیور پلیت

بیکس گاز استیل سایز کوچک

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ medi care
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ medi care

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm

اتمام موجودی
دسته iris sp90
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته iris sp90

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm

اتمام موجودی
پنس هلال شیاردار iris پنس هلال شیاردار iris
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال شیاردار iris

اتمام موجودی