تابوره اکونومی ST4eco تابوره اکونومی ST4eco
انواع صندلی و تابوره

تابوره اکونومی ST4eco

27,852,000 ریال
تابوره اکونومی ST3eco
انواع صندلی و تابوره

تابوره اکونومی ST3eco

30,052,000 ریال
تابوره اکونومی ST2eco
انواع صندلی و تابوره

تابوره اکونومی ST2eco

اتمام موجودی
صندلی تخت شو مدل CH2 صندلی تخت شو مدل CH2
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

صندلی تخت شو مدل CH2

اتمام موجودی
تخت بستری مکانیکی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری مکانیکی

اتمام موجودی
تخت معاینه پایه تاشو B1 تخت معاینه پایه تاشو B1
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه تاشو B1

13,530,000 ریال