صندلی تخت شو مدل CH2 صندلی تخت شو مدل CH2
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

صندلی تخت شو مدل CH2

اتمام موجودی
تخت بستری مکانیکی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری مکانیکی

اتمام موجودی
تخت معاینه پایه تاشو B1 تخت معاینه پایه تاشو B1
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه تاشو B1

26,580,000 ریال
تابوره ST5 تابوره ST5
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST5

29,810,000 ریال
تابوره ST2
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST2

32,989,000 ریال
تابوره ST1 تابوره ST1
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST1

32,989,000 ریال
تابوره ST3
انواع صندلی و تابوره

تابوره ST3

اتمام موجودی