نخ بخیه نایلون سوپا 5/0
انواع تیغ و نخ بخیه

نخ بخیه نایلون سوپا 5/0

اتمام موجودی
ملحفه عرض80-36متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض80-36متری

700,000 ریال
ملحفه عرض60 -36متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض60 -36متری

580,000 ریال