زیرسری زیبایی کاشت مو و ماساژ
تخت جراحی پوست و مو وزیبایی

زیرسری زیبایی کاشت مو و ماساژ

اتمام موجودی
سرسوزن G27*4mm آوا
انواع سرسوزن

سرسوزن G27*4mm آوا

اتمام موجودی
دستکش جراحی سایز7 Bio Genius
وسایل مصرفی جانبی

دستکش جراحی سایز7 Bio Genius

اتمام موجودی
رابط نانوفت 2.4
انواع کانکتور

رابط نانوفت 2.4

اتمام موجودی
تخت جراحی دامپزشکی D4.V
تجهیزات کلینیکی و بیمارستان دامپزشکی

تخت جراحی دامپزشکی D4.V

375,000,000 ریال