بیکس گاز استیل سایز کوچک
گالی پات رسیور پلیت

بیکس گاز استیل سایز کوچک

اتمام موجودی
نخ بخیه ویکریل سوپا 3/0
انواع تیغ و نخ بخیه

نخ بخیه ویکریل سوپا 3/0

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ medi care
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ medi care

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ iris 7mm

اتمام موجودی
دسته iris sp90
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته iris sp90

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ کوتاه iris 6mm

اتمام موجودی
پنس هلال شیاردار iris پنس هلال شیاردار iris
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال شیاردار iris

اتمام موجودی