میکرودرم comedo suction
دستگاه میکرودرم ابریژن

میکرودرم comedo suction

اتمام موجودی
گپ قفل شو استیل
انواع کانکتور

گپ قفل شو استیل

اتمام موجودی
فیلتر نانو فت آبی
انواع کانکتور

فیلتر نانو فت آبی

اتمام موجودی
رسیور براق سایز بزرگ
گالی پات رسیور پلیت

رسیور براق سایز بزرگ

اتمام موجودی
پانچ 3mm هندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ 3mm هندی پارامنت

اتمام موجودی
پانچ 4mm هندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ 4mm هندی پارامنت

اتمام موجودی
تیغ برداشت دو سرتیز سایز 0/7mm تیغ برداشت دو سرتیز سایز 0/7mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دو سرتیز سایز 0/7mm

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ عاجدار muller پنس سرکج سه سوراخ عاجدار muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ عاجدار muller

اتمام موجودی
دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ کوتاه muller پنس سرکج سه سوراخ کوتاه muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ کوتاه muller

اتمام موجودی
پنس سرصاف گرد تیتانیوم پنس سرصاف گرد تیتانیوم
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف گرد تیتانیوم

اتمام موجودی