شان غیراستریل 100*100
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان غیراستریل 100*100

49,500 ریال
شان دائمی 1*1
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

شان دائمی 1*1

اتمام موجودی
دسته بیستوری 4
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته بیستوری 4

630,000 ریال
دسته بیستوری 3
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته بیستوری 3

630,000 ریال
پنس سرصاف goot پنس سرصاف goot
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف goot

اتمام موجودی