پنس هلال یاکس
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال یاکس

1,120,000 ریال
دراشیت 60*90بهارپد
وسایل مصرفی جانبی

دراشیت 60*90بهارپد

53,800 ریال
دستگاه مکنده دود
تجهیزات استریلیزاسیون

دستگاه مکنده دود

250,000,000 ریال