تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm

1,329,000 ریال
هندپیس جراحی ماراتون
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی ماراتون

35,000,000 ریال
روکش هندپیس
پوست مو زیبایی

روکش هندپیس

15,500 ریال
کیت LPRP کیت LPRP
متعلقات تجهیزات کاشت مو

کیت LPRP

3,500,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

26,500,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm

1,329,000 ریال