پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

6,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3 تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

31,515,000 ریال
سپتی توربو 0/5 لیتری سپتی توربو 0/5 لیتری
وسایل مصرفی جانبی

سپتی توربو 0/5 لیتری

1,250,000 ریال
اتوکلاو ایستاده 75لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 75لیتری

اتمام موجودی
ترالی کاشت مو تکامو
تجهیزات حرفه ای کاشت مو

ترالی کاشت مو تکامو

337,150,000 ریال