روکش هندپیس
پوست مو زیبایی

روکش هندپیس

15,500 ریال
پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

3,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

26,500,000 ریال
اتوکلاو ایستاده 75لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 75لیتری

245,000,000 ریال
دستکش جراحی رویال مد 8
وسایل مصرفی جانبی

دستکش جراحی رویال مد 8

اتمام موجودی