نایف 15 ریبل
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 15 ریبل

اتمام موجودی
نایف 11 moris
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 11 moris

اتمام موجودی
اتوکلاو ایستاده 100لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 100لیتری

275,000,000 ریال
رول اتوکلاو 100mm*200m
وسایل مصرفی جانبی

رول اتوکلاو 100mm*200m

اتمام موجودی
پدالکلی پاکیار
وسایل مصرفی جانبی

پدالکلی پاکیار

اتمام موجودی
آب مقطر 20 لیتری
وسایل مصرفی جانبی

آب مقطر 20 لیتری

اتمام موجودی
لوله تست بویدیک
وسایل مصرفی جانبی

لوله تست بویدیک

اتمام موجودی
اندیکاتور کلاس 6 RRS
وسایل مصرفی جانبی

اندیکاتور کلاس 6 RRS

اتمام موجودی