یونیت دندانپزشکی مدل D1
تخت جنرال اتاق عمل

یونیت دندانپزشکی مدل D1

اتمام موجودی
نایف 15 moris
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 15 moris

اتمام موجودی
نایف 15 ریبل
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 15 ریبل

اتمام موجودی
نایف 11 moris
انواع تیغ و نخ بخیه

نایف 11 moris

اتمام موجودی