تخت معاینه پایه هلالی پشتی متحرک rm-ch
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه هلالی پشتی متحرک rm-ch

37,150,000 ریال
تخت cpr
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت cpr

اتمام موجودی
اتوکلاو 55لیتری ایستاده
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 55لیتری ایستاده

250,000,000 ریال
تخت بستری مکانیکی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری مکانیکی اکونومی

اتمام موجودی
تخت بستری برقی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری برقی اکونومی

اتمام موجودی