هندپیس جراحی ماراتون
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی ماراتون

35,000,000 ریال
روکش هندپیس
پوست مو زیبایی

روکش هندپیس

15,500 ریال
کیت LPRP کیت LPRP
متعلقات تجهیزات کاشت مو

کیت LPRP

3,500,000 ریال
پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

3,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

28,650,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm

1,389,000 ریال
لیزر HairLine لیزر HairLine
تجهیزات حرفه ای کاشت مو

لیزر HairLine

35,700,000 ریال